20-02-2023

Αντιπροσωπείες

Η Εταιρία μας συνεργάζεται με πολλές δυναμικές και επώνυμες στον Ελλαδικό χωρο  Εταιρίες 

σε διάφορα Γεωργικά Μηχανήμετα όπως:

  • Αροτρα
  • Ψεκαστκά
  • Φρέζες
  • Σκαλιστήρια
  • Τουρμπίνες
  • Γκάμα από ανταλλακτικά σε ότι έχει να κάνει με τον Αγρότη.

Αντιπροσωπείες

Αντιπροσωπείες